Hướng dẫn cách sử dụng khung trong HTML

Trong lập trình HTML thì một cấu trúc HTML tạo lên web chuẩn cần có các thẻ body và thẻ head.Nếu như một tài liệu sử dụng khung thì cần có HEAD và thêm phần Frameset và phần Frameset sử dụng để xác định cách trình bày trong cửa sổ người dùng.

vidu-frameset

Xem thêm: Nên theo khóa học lập trình android ở trung tâm nào?

Chúng ta không thể nào sử dụng phần body và Frameset với nhau bởi trình duyệt chỉ nhận phần tử đầu tiên xuất hiện trong tài liệu và nó sẽ bỏ qua các phần tử đứng sau nó.

Có nghĩa là nếu như bạn sử dụng phần tử body thì các phần tử Frameset nó sẽ bị loại bỏ và ngược lại.

Một số khung được tạo ra từ phần từ Frameset như sau:

Thuốc tính Cols: Thuộc tính này xác định độ cao của khung và được tính theo chuẩn độ dài là pixels hoặc phần chăm hoặc độ cao tương đối với giá trị mặc định của nó là 100%.

Thuộc tình Rows: thuộc tính này giúp xác định độ rộng của khung và được tính theo đơn vị pixels, phần trăm, độ rộng tương đối theo giá trị 100% trên 1 dòng.

Phần tử Frame được xác định theo hình thức và nội dung của khung trong Frameset.

Ví dụ thực tế về tạo ra hai khung bằng nhau và chia đôi cửa sổ:

<html>

<head>

<title> 2 cột frames</title>

</head>

<FRAMESET COL=”50%,*”>

<FRAME SRC=x.htm>

<FRAME SRC=y.htm>

</FRAMESET>

</html>

Trong đó thì file x.html và y.html được lưu với nhau trong cùng một thư mục với file .HTML chính

Các thuộc tính của FRAME như sau:

Thuộc tính: NORESIZE : Thuộc tính này là thuộc tính logic nó giúp quy định của sổ khung không được thay đổi kích thước.

Thuộc tính NAME: Thuộc tính này gán tên cho khung hiện thời

Thuộc tính SRC: Thuộc tính này xác định được vị trí tài liệu ban đầu được chứa trong khung.

Thuộc tính SCROLLING: Thuộc tính này sử dụng xác định kiểu cuộn cho cửa sổ khung và các giá trị được xác định như sau:

Auto – Xuất hiện thanh cuộn khi cần thiết nó là giá trị mặc định

Yes: Luôn luôn xuất hiện thanh cuộn trong của sổ khung

No: Không xuất hiện thanh cuộn trong cửa sổ khung

Thuộc tính FRANEBORDER: Giúp xác định viền của khung với các giá trị có thể là như sau:

Giá trị là 1: Là giá trị mặc định có sự phân cách giữa khung hiện tại với các khung ở xung quanh

Giá trị là 0: Không có sự phân cách giữa các khung hiện thời với các khung lân cận nhưng các khung lân cận mà thiết lập giá trị thì vẫn xuất hiện sự phân cách.

Thuộc tính MARGINWIDTH: Xác định khoảng cách giữa nội dung trong khung và lề bên trái và bên phải với yêu cầu giá trị lớn hơn 1

Thuộc tính MARGINHEIGHT: Xác định khoảng cách giữa nội dung và các khung lề trên và lề dưới giá trị bắt buộc lớn hơn 1.

Gợi ý xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *